Drejtuesit e shkollave paralajmërojnë rrezikun e ‘Sadfishing’ dhe ‘Bullizmit’ në rrjetet sociale.