Gjëra interesante që njerëzit i bënë gjatë një muaji.