Hapësira për të kaluar kohë sëbashku si çiftë

Kur ne bëhemi bashkë me dikë është normale që të dëshirojmë ta kemi gjithë kohën e lirë bashkë. Por me kalimin e kohës ndonjëherë është nevoja të kalojmë kohë të ndarë. Disa çifte kanë nevojë kohë për të ndenjur vetëm sesa të tjerët dhe është e pamundshme se të dy bashkë duhet të keni nevojë për kohë “përvete” dhe kohë për të qenë bashkë. Ndonjëherë kjo mund të krijoj problem dhe njëri partner do të ndjehet i refuzuar por shpesh është një pjesë normale për të njohur dhe për të kuptuar partnerin tuaj.

Më pas (zakonisht pasi të keni fëmijë) do të bëhet më e vështirë për të gjetur kohë për të kaluar prap bashkë.

Shpesh çiftet e kanë të vështirë për të manovruar të gjitha kërkesat konkuruese në kohët e tyre – puna, fëmijët, shoqëria, punët e shtëpisë….

Do të bëhet e neveritshme të mos qenurit në gjendje të gjeni kohë shtesë vetëm për të qenë bashkë dhe për t’u relaksuar. Por nëse ju mundeni të përpiqeni të angazhoheni për të kapur atë moment do të ju ndihmojnë të fokusoheni në lidhjen tuaj.

Kujdesi për vetëvetën, larg nga shtëpia dhe gjithë ato përgjegjësi dhe ndërprerjet, është mjaftë e rëndësishme. Megjithatë, nëse nuk funksionon, vetëm mundohuni ta lëni anash, ndoshta, një natë gjatë javës të largoheni në ndonjë vend. Angazhohuni disa herë në javë të fokusoheni vetëm tek “ju”.

Për të bërë një pjesë kësaj kohë mund të jetë një ide e mirë për të kaluar pakë kohë duke biseduar për gjërat se që ju prisni dhe keni nevojë që t’i bëni bashkë. Ju mund të diskutoni të gjitha gjërat se çfarë i keni bërë bashkë mëherët. Çfarë ju merr malli më shumë – dhe si mund të i riktheni atë kohë prapë?

Mundohuni të mendoni në mënyrë kreative dhe të planifikoni të bëni bashkë sa më shumë gjëra që është e mundshme.

dua
dua
Dua - Help.Biz.Love. Connecting Albanians worldwide. Our mission is to connect Albanian people worldwide. Our suite of powerful communication tools helps members meet, build a stronger Network & create a better Dating experience.

Comments are closed.