Kodi i veshjes, disa rregulla bazë për meshkuj e femra