Më në fund një përgjigje: Pse ai ju shkruan por nuk ju pyetë të dilni në takim