shoqja

Nuk kam ide se çfarë po bëj. Kisha një peshk para një kohe. Mendoj që ky është kualifikimi i nevojshëm që të kujdesesha për fëmijë. Shoqja ime më tha që, prej se kishin fëmijë nuk kishin mundësi të shkonin të shikonin ndonjë film në kinema apo të bënin ndonjë gjë tjetër më, kështuqë unë erdha të j’u shpëtoja ditën. Përkujdesja për fëmijë 101, mos e merrni një shoqe që ka fotoaparat!

kujdesesha 1

kujdesesha 2

kujdesesha 3

kujdesesha 4

kujdesesha 5

19/11/2015
kujdesesha 6

U pajtova të kujdesesha për fëmijët e shoqes time për një ditë, me një kusht: Të sillja një fotoaparat.

Nuk kam ide se çfarë po bëj. Kisha një peshk para një kohe. Mendoj që ky është kualifikimi i nevojshëm që të kujdesesha për fëmijë. Shoqja […]