U pajtova të kujdesesha për fëmijët e shoqes time për një ditë, me një kusht: Të sillja një fotoaparat.

Nuk kam ide se çfarë po bëj. Kisha një peshk para një kohe. Mendoj që ky është kualifikimi i nevojshëm që të kujdesesha për fëmijë. Shoqja ime më tha që, prej se kishin fëmijë nuk kishin mundësi të shkonin të shikonin ndonjë film në kinema apo të bënin ndonjë gjë tjetër më, kështuqë unë erdha të j’u shpëtoja ditën. Përkujdesja për fëmijë 101, mos e merrni një shoqe që ka fotoaparat!

kujdesesha 1

kujdesesha 2

kujdesesha 3

kujdesesha 4

kujdesesha 5

dua
dua
Dua - Help.Biz.Love. Connecting Albanians worldwide. Our mission is to connect Albanian people worldwide. Our suite of powerful communication tools helps members meet, build a stronger Network & create a better Dating experience.

Comments are closed.