Veganizmi, “trendi” ushqimor që po përhapet edhe në Shqipëri