How can we help you?

FAQ > Do most users want to need outside Kosovo inside Kosovo?

Përditësuar së fundmi: September 9, 2021

Do most users want to need outside Kosovo inside Kosovo?

So far we have launched dua Love and so far most of the users are from Kosovo. Below we list some of the sites with the most dua.com users

  • Kosova 36%

  • Shqipëria 23%

  • Gjermania 13%

  • Zvicra 10%

  • Maqedonia e Veriut 6%

  • Mbretëria e Bashkuar 4%

  • Itali 3%

  • Shtetet e Bashkuara 3%

Shënim: Theksojmë se këto % janë të ndryshueshme pasi edhe numri përdoruesëve në dua love sa vjen e rritet.


A ju duket e dobishme kjo?


Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.