Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > A ka dua limit në numrin e shfletimeve?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

A ka dua limit në numrin e shfletimeve?

dua.com ka dy versione në dispozicion për përdoruesit e saj. dua Freemium dhe dua Premium.

  1. Versioni i dua Freemium është versioni falas i cili ofron limitin prej 50 Përshtypje ditore.
  2. Versioni Premium nga ana tjetër ofron Përshtypje pa limit për femrat dhe 500 Përshtypje në ditë për meshkujt.

Limiti i vendosur nga dua për shfletime rifreskohet çdo 12 orë.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.