Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > A mund të kontrollojë përdoruesi se kush e sheh ne dua app?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

A mund të kontrollojë përdoruesi se kush e sheh ne dua app?

Patjetër që po. Aplikacioni i dua.com është i ndërtuar në mënyrë të atillë që i lejon përdoruesit zhdërvjellësi në përdorimin e aplikacionit. Nëse do që profili yt të rri i fshehur ndiq këto udhëzime:

  1. Hap dua app
  2. Shko tek Cilësimet (Settings)
  3. Shko tek Cilësimet e llogarisë (Account Settings)
  4. Kliko Fshehe profilin tim (Hide my profile)

Në këtë mënyrë profili yt qëndron i fshehur dhe të tjerët nuk mund ta shohin, vetëm në momentin kur ti dëshiron dhe ndjek të njëjtin rrugëtim.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.