Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > A mund të përdor dua pa dhënë lejen e vendndodhjes?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

A mund të përdor dua pa dhënë lejen e vendndodhjes?

Në momentin që regjistroheni dhe hapni një llogari në dua ju kërkohet leja e vendndodhjes.

Vendndodhja kërkohet sepse dua ka një filtër që quhet Vendndodhje dhe aty mund të zhvendosni profilin tuaj edhe në cilindo vend që dëshironi.

Nën filteri që përdoret për këtë gjë quhet Fluturoni llogarinë tuaj. Që ky filtër të fuksionojë vendndodhja është e domosdoshme.

Nëse nuk doni të tregoni vendndodhjen tuaj, mjafton që t’i bëni Fsheh (Hide) profilit tuaj. Ja si mund ta bëni:

  1. Hapni llogarinë tuaj në dua app
  2. Klikoni tek Cilësimet (Settings)
  3. Shkoni tek Cilësimet e llogarisë
  4. Klikoni Fshehe profilin tim (Hide my profile)


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.