Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Aplikova për 3 ditë free trial në dua Premium. Pse mu morën lekët?

Përditësuar më së fundi: September 20, 2021

Aplikova për 3 ditë free trial në dua Premium. Pse mu morën lekët?

Kur aplikon për abonimin në dua Premium, si përdorues duhet të kesh parasysh diçka:
– 3 ditë free trial janë të disponueshme vetëm nëse aplikon duke plotësuar të dhënat e domosdoshme përfshirë edhe ato bankare.
– Që të mos kalosh direkt në pagesë, duhet të bësh kërkesë për Cancel para se të mbarojnë 3 ditët free trial.

Kërkesa për 3 ditë free trial bëhet vetëm një herë. Nëse tenton për së dyti, do paguash automatikisht abonimin e dua Premium me shumën e saj të plotë.

Nëse kërkesën për abonimin dua Premium e kryeve gabimisht dhe t’u tërhoqën lekët nga karta, mund të dërgosh një kërkesë për rimbursim duke klikuar në këto linqe sipas llojit të telefonit tënd:


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.