Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çfarë është dua help?

Përditësuar më së fundi: September 8, 2021

Çfarë është dua help?

Dua.com është platforma e cila synon ti ofrojë shumë shërbime shqiptarëve, pasi synimi i saj është bashkimi i shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Një nga këto shërbime është dua Help:

  • Përmes dua Help kërkoni ndihmë dhe ofroni zgjidhje për shqiptarët në rajonin tuaj, kur jeni jashtë vendit, ose kur keni nevojë për njerëz përreth botës. dua Help

Shqiptarët janë si një familje e madhe dhe ne duhet të ndihmojmë njëri-tjetrin.

  • dua Help është ende në zhvillim e sipër ndaj dhe nuk ka informacione të mëtejshme për të.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.