Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çfarë është hyjra me Apple ID?

Përditësuar më së fundi: September 8, 2021

Çfarë është hyjra me Apple ID?

Hyrja me Apple ID do të thotë që mund të krijoni një llogari duke përdorur Apple ID tuaj. Këtë mund ta bëni nëse përdorni paisje të sistemit operativ ios.

Hyrja me Apple është ndërtuar nga themeli për të respektuar privatësinë tuaj dhe për t’ju mundësuar t’i mbani nën kontroll të informacionit tuaj personal.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.