Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çfarë është Instachat?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Çfarë është Instachat?

Rregulli kryesor i dua.com është se për të nisur biseda mes dy përdoruesëve të dy duhet të jeni të Përputhur. Megjithatë, dua bën një përjashtim duke ofruar një veçori të veçantë që quhet Instachat.

  • Instachat është një mesazh që ia dërgon dikujt edhe në qoftë se nuk jeni Përputhur. Supozojmë se keni gjetur profilin e duhur për ju, mirëpo keni frikë se një dërgim Pëlqimi nuk mjafton atëhere përdorni Instachat.
  • Instachat zgjat 72 ore, dhe kaq është koha që duhet të prisni derisa personi tjetër t’ju përgjigjet. Nëse personi tjetër nuk ju përgjigjet, Instachat-i skadon.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.