Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çfarë është Zhbëj në dua app?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Çfarë është Zhbëj në dua app?

dua.com siç e kemi përmendur ka shumë veçori si aplikacion. Një tjetër veçori që përdoret së tepërmi është Zhbëj (undo)

  • Zhbëj përdoret gjatë shfletimit. Nëse shfletoni gabimisht djathtas ose majtas një profil, mjafton të clikoni tek simboli i Zhbëj (undo) në kartën tuaj dhe veprmi i kryer gabimisht zhbëhet.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.