Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çfarë ndodh kur e raportoni dikë?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Çfarë ndodh kur e raportoni dikë?

Kur e raportoni dikë me të cilin jeni përputhur/match në dua.com atëhere automatikisht ju çpërputheni/unmatch dhe biseda që keni pasur më të fshihet.

Ju duhet të jepni edhe arsyjen se pse po e raportoni atë person. Pas raportimit ekipi i dua.com do ta shqyrtojë dhe ka gjasë që edhe do ta bllokojë personin e raportuar.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.