Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Cili është ndryshimi midis dua dhe Tinder?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Cili është ndryshimi midis dua dhe Tinder?

dua.com është më shumë se një aplikacion tjetër takimesh. Ndryshe nga Tinder, dua do të jetë një platformë ekskluzivisht për takimin e shqiptarëve në kontekstin e dashurisë, miqësisë ose biznesit.

Qëllimi ynë është të unifikojmë dhe lehtësojmë bashkëpunimin brenda komunitetit shqiptar. Vizioni ynë për Komunitetin Shqiptar është ndryshe dhe më i madh se ai i Tinder ose ndonjë aplikacioni tjetër takimesh.

Ekzistojnë dy dallime kryesore midis dua dhe Tinder:

  1. dua është krijuar për t’u përdorur kryesisht nga komuniteti shqiptar – kudo ku ka shqiptarë, dhe

  2. dua do të sigurojë shumë më tepër sesa thjesht të lehtësojë takime dashurie, me dua biz dhe dua help – të cilat janë pjesë e së njëjtës platformë.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.