Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çpërputhja me dikë

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Çpërputhja me dikë

Nëse jeni bërë match/përputhur me dikë në dua.com dhe për arsye të ndryshme dëshiron të çpërputheni me të, padyshim se e keni këtë opsion.

Udhëzimet për unmatch/ çpërputhje

  1. Hapni aplikacionin dua.com

  2. Klikoni tek personi me të cilin dëshironi të çpërputheni

  3. Klikoni tek tri pikat në anën e djathtë të ekranit

  4. Klikoni tek unmatch/çpërputhuni


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.