Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Çpërputhja!

Përditësuar së fundmi: September 9, 2021

Çpërputhja!

Të dhënat tregojnë se shumë çpërputhje/unmatch ndodhin në aplikacionet për takime online edhe para se bisedat të fillojnë. Prandaj nëse të ka ndodhur edhe ty, mos u brengos! Nuk do të thotë se ky është një reflektim për ty si person.

Për informacion, kur dikush të bën unmatch/çpërputhje ai person largohet nga lista e match/përputhjeve si dhe nëse ke pasur ndonjë bisedë me të ajo bisedë ju fshihet.


A ju duket e dobishme kjo?


Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.