Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > 'I/e djegur' nga takimet

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

'I/e djegur' nga takimet

Mungesa e përputhjeve, përputhjet me personat e gabuar, takimet që shkojnë keq, e shumë gjëra tjera mund të ndikojnë që të rraskapiteni mentalisht nga aplikacionet për takime online apo edhe vet takimet.

Si ta tejkaloni?

  • Bëni një puazë nga aplikacionet e tilla
  • Rikthehuni kur të jeni gati, me një koncept të ri
  • Ndryshoni profilin tuaj sa më shumë
  • Nisni nga rishkrimi i bios tuaj dhe postimi i fotove të reja
  • Përpiquni të ruani një balancë
  • Kini besim në vete!


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.