Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Kam një numër të ri telefoni dhe nuk mund të identifikohem më?

Përditësuar së fundmi: September 10, 2021

Kam një numër të ri telefoni dhe nuk mund të identifikohem më?

Kjo gjë mund të rreguulohet shumë lehtë. Më poshtë po ju shkruajmë udhëzimet e nevojshme.

  • Së pari kyçuni në llogari me fjalëkalimin tuaj në dua.com
  • Pasi të kyçeni në llogari shkoni tek Cilësimet
  • Shkoni tek Cilësimet e llogarisë
  • Më pas klikoni Ndrysho informacionet e kyçjes (Change Log in Information)

*Kini parasysh se që t’ju dalë Change Log in Information duhet të keni qënë të verifikuar një herë me nurmin e vjetër dhe të keni marrë bexhin 1 të verifikimit në dua. Nëse jeni të kyçur me Apple ID apo Facebook kjo nuk alternativë nuk ju del.


A ju duket e dobishme kjo?


Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.