Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Më shqetëson dërgimi i mesazhit të parë!

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Më shqetëson dërgimi i mesazhit të parë!

dua.com i inkurajon të gjithë, si vajzat ashtu edhe djemtë, të shkruajnë dhe t’i dërgojnë mesazhin e parë personit të cilin dëshirojnë!

E kuptojmë shumë mirë se ndonjëherë dëshira për të shkruar nuk mungon mirëpo ndiheni të bllokuar. Për këtë arsye ne kemi shkruar disa herë në blogun tonë.

Më poshtë mund të lexoni se si të liroheni dhe të shkruani të parët pa pasur frikë. Klikoni këtu!


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.