Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Mendoj se llogaria ime në dua.com është hakuar!

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Mendoj se llogaria ime në dua.com është hakuar!

Nëse dyshoni se llogaria juaj në dua-app është hakuar padyshim se duhet t’na kontatoni menjëherë dhe ne do të shohim si mund t’ju ndihmojmë!

  • Së pari provoni të vendosni një password të ri përmes opsionit Forgot my password / Kam harruar fjalëkalimin

  • Nëse kjo gjë nuk funksionon na dërgoni një e-mail të detajuar me të dhënat tuaja si: E-maili apo numri i telefonit me të cilin jeni regjistruar në dua-app, një screenshot të profilit nëse keni si dhe na tregoni tipin e telefonit që përdorni.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.