Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Mikroagresionet & fetishizimi

Përditësuar më së fundi: September 20, 2021

Mikroagresionet & fetishizimi

Kur paragjykimet e njerëzve ndaj grupeve të margjinalizuara paraqiten, është normal që të ndiheni të fyer.

Sidomos kur bëhet fjalë për Mikroagresionet dhe Fetishizimin. Ne duam t’i shmangim këto gjëra në aplikacionin tonë mirëpo nuk është e gjitha në dorën tonë.

Si të veproni në këto raste?

Ne e kuptojmë që secili ka mënyrën e vet të trajtimit të këtyre gjërave.

Ndoshta ju preferoni të mbyllni një bisedë të tillë menjëherë, ose ndoshta ju preferoni të reagoni, të flisni dhe të shpjegoni pse kjo është e gabuar.

Ka shumë rëndësi të dini se cilado mënyrë është në rregull! Nëse dikush sillet kështu me ju në dua-app dhe dëshironi që ne të ndërrmarrim masa, përdorni opsionin Block & Report ose kontaktoni me ekipin tonë.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.