Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Miratimi dhe respekti në dua.com

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Miratimi dhe respekti në dua.com

Miratimi dhe mirëkuptimi kërkohet në çdo kohë. Në dua.com ne presim që përdoruesit tanë të respektojnë kufijtë. Ne kemi një politikë me tolerancë zero për fotot e pahijshme dhe të ndyra.

Thënë shkurt, nëse dikush ju kërkon një foto nudo (ose ndonjë gjë që mund të perceptohet si përmbajtje seksuale), mos e dërgoni.

Nëse merrni një fotografi të cilën nuk keni dashur ta shihni, mund ta raportoni në çdo kohë.

Nëse diçka ndodh në aplikacion dijeni që mund të na kontaktoni!


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.