Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Mosha ime është gabim në profilin tim. Si mund ta rregulloj?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Mosha ime është gabim në profilin tim. Si mund ta rregulloj?

dua.com është një aplikacion që i jep një rëndësi të veçantë krijimit të profileve korrekte në dua. Për të shmangur rastet kur përdoruesit mund të keqpërdorin ndryshimin e moshës në profilin e tyre, dua e ka bllokuar këtë funksion.

Në të ardhmen synojmë të bëjmë përmirësime. Deri atëhere, mënyra më e mirë për të korigjuar datëlindjen që mund të jetë krijuar gabimisht në fillim është duke i shkruar ekipit të suportit.

Dërgoni një email me kërkesë ndryshimin e gjinisë, emrit apo ditëlindjes tek support@dua.com dhe pas disa pyetjeve rutinë ekipi jonë do bëj ndryshimin manual, i cili ndodh menjëhere.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.