Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Njerëzit nuk e fillojnë bisedën me mua!

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Njerëzit nuk e fillojnë bisedën me mua!

E dimë që jo të gjithë përdoruesit e dua.com e marrin iniciativën për të dërgua mesazhin e parë. Mund ta imagjinojmë sa frusturuese është të presësh që dikush të të shkruaj.

Ja disa arsye pse njerëzit nuk shkruajnë:

Janë të zënë

Shumë persona mezi arrijnë ta balancojnë jetën midis punës, familjes, jetës shoqërore e hobive. Nodoshta edhe personi me të cilin jeni bërë match/përputhur ende nuk ka gjetur kohë të hyjë në dua.com dhe të të shkruajë.

I kanë lajmrimet/notifications e ndalura

Disa njerëz parapëlqejnë t’i ndalin lajmrimet/notifications e aplikacioneve të ndryshme, përfshi edhe dua.com. Prandaj ka mundësi që personi me të cilin jeni bërë match ende nuk është i informuar!

Dërgimi i mesazhit të parë është i vështirë!

Disa njerëz mund të mos dinë çfarë të thonë, të tjerët mund të turpërohen. Mbani këtë në mend dhe bëhuni empatikë kur përdorni dua.com.

Gjëja më e mirë që mund të bëni është ta bëni profilin tuaj atraktiv dhe të përpiqeni t’u jepni personave të tjerë shumë informacione për të filluar një bisedë.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.