Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Prej cilës moshë mund ta përdorë aplikacionin dua.com?

Përditësuar më së fundi: September 8, 2021

Prej cilës moshë mund ta përdorë aplikacionin dua.com?

Për tu regjistruar dhe për të krijuar një profil në dua.com ju duhet të jeni në moshë madhore, pra 18 vjeçar/e ose më tepër.

Misioni i dua.com është t’i bashkojë shqiptarët kudo që ata ndodhen. Kjo po ndodh edhe përmes dashurisë në dua love. Nëse je mbi 18 vjeç të presim edhe ty!


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.