Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Pse duhet të tregoj informacion për arsimin ose punën time?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Pse duhet të tregoj informacion për arsimin ose punën time?

Një nga aspektet më të rëndësishme të përvojës në dua app është se përdoruesit tanë japin informacion të besueshëm për profilet e tyre.

  • Informacioni për punën dhe arsimin tregon më tepër rreth jush, ndaj edhe përdoruesit e tjerë që duan të Përputhen me ty, mund të tërhiqen nga këto të dhëna.
  • Duke qënë se llogarinë tuaj në dua mund ta krijoni duke lidhur direkt adresën e Facebook, në të cilin ju i keni shfaqur këto informacione → atëhere është e njëjta gjë edhe për dua.
  • Në të kundërt, mund të zgjidhni të mos shfaqni asnjë informacion në dua dhe të krijoni një llogari të thjeshtë në dua app.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.