Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Pse nuk është verifikuar profili im?

Përditësuar së fundmi: September 10, 2021

Pse nuk është verifikuar profili im?

Nëse keni aplikuar për ta verifikuar profilin tuaj në dua-app me fotografi dhe aplikimi juaj është refuzuar, atëhere kjo mund të ketë ndodhur për disa arsye.

Pse refuzohet një verifikim profili?

  • Nuk e keni bërë si duhet gjestin me dorë që kërkohet.
  • Keni dërguar një foto në errësirë.
  • Foto e verifkimit nuk përputhet me foton profilit.

Provoni sërish dhe na shkruani nëse keni vështirësi!


A ju duket e dobishme kjo?


Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.