Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Pse nuk mund të filloj një bisedë me dikë të cilin e kam shfletuar djathtas?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Pse nuk mund të filloj një bisedë me dikë të cilin e kam shfletuar djathtas?

Siç e kemi përmendur edhe në raste të tjera, në mënyrë që një bisedë të nisi me dy personave është e domosdodhme që pasi të keni pëlqyer dike edhe ai/ajo duhet t’jua kthej pëlqimin mbrapsht.

Në momentin që të dyja palët Pëlqehen, ndodh Përputhja dhe mesazhet mes jush zhbllokohen automatikisht.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.