Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Pse Përputhja/mesazhi im është zhdukur?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Pse Përputhja/mesazhi im është zhdukur?

Në rastin kur Përputhja juaj nuk ju del më në listën e mesazheve ku ishit duke folur me të ka vetëm një përgjigje.
Do të thotë që personi me të cilin ju po shkëmbenit mesazhe e po flisnit ju ka Shpërputhur për arsye nga më të ndryshmet.

Nëse problemi juaj nuk gjen përgjigje këtu na shkruani një mesazh të hollësishëm tek support@dua.com


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.