Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Pse u bllokova nga dua?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Pse u bllokova nga dua?

dua app është një aplikacion i cili ndjek një sërë udhëzimesh të caktuara kur vjen për të hapur një profil në dua.com.

Shënim: Në rast se nuk i respektoni këto udhëzime, profili juaj bllokohet ose fshihet nga databazi jonë. Ja cilat janë udhëzimet që duhet të ndiqni kur regjistroheni në dua.com që të mos bllokoheni:

Udhezimet e dua.com:

Mund të postoni çdo përmbajtje, përfshirë imazhe, mesazhe, etj. Megjithatë, nuk ju lejohet të postoni përmbajtje të natyrës së mëposhtme:

  1. Gjuhë fyese ose që mund të ngacmojë, shqetësojë, bezdisë, alarmojë ose trazojë një person tjetër.
  2. Material pornografike ose materiale të tjera lakuriqësie që mund të cënojnë dinjitetin njerëzor.
  3. Material që promovon dhe inkurajon racizmin, seksizmin, sjelljen shpifëse dhe abuzive.
  4. Material që inkurajon aktivitetin e paligjshëm, të çdo lloji, që i atribuohet terrorizmit, nxitjeve raciste ose cilësive të tjera.
  5. Referenca mbi aktivitetin tregtar (d.m.th. të dhënat e shitjeve, reklamat, detajet e kontaktit përmes email / telefonit)
  6. Materiale të krijuara për të dëmtuar ose marrë të dhëna të kufizuara për përdorim personal, shkelin termat dhe kushtet tona – dhe do të fshihen.
  7. Materiale dhe publikime që shkelin të drejtat e palëve të treta (përfshirë, pa kufizime, të drejtat intelektuale dhe private)
  8. Në vetvete, publikimi i të cilave, shkel të drejtat e palëve të treta (përfshirë, pa kufizime, të drejta intelektuale dhe private); ose
  9. Materiali i atribuohet një personi tjetër pa pëlqimin e tij/saj, pra vjedhja e identitetit.

Në përgjithësi, përdorni gjykimin tuaj kur vendosni të publikoni/postoni përmbajtjen tuaj përmes dua AG pasi do të jeni përgjegjës për kontributin/përmbajtjen që jepni.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.