Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > S'di nga t'ja nisi!

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

S'di nga t'ja nisi!

Të hysh në dua.com ose të rikthehesh në mesin tonë pas një kohe, mund të jetë e vështirë.

Të kuptojmë nëse ke vështirësi dhe kemi disa këshilla për ty!

Bëhu vetvetja!

dua.com të githë janë të mirëseardhur! Ne i inkurajojmë të gjithë të jenë vetvetja. Të japin versionin më të sinqertë të vetvetës!

Trego se çfarë do!

Nëse e dini me saktësi se çfarë doni, atëherë tregojeni hapur në dua.com ! Kështu më lehtë do të gjeni njërez që duan të njëjtat gjëra!

Kompletoje profilin!

Ne besojmë fuqishëm se një profil atraktiv dhe i kompletuar mirë është çelsi i suksesit në dua.com! Madje ne kemi edhe disa blogs që tregojnë se si bëhet një profil i tillë. Njërin prej tyre mund ta lexoni duke klikuar këtu.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.