Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Shfletova gabimisht majtas/djathtas, si t'ia bëj?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Shfletova gabimisht majtas/djathtas, si t'ia bëj?

Keni shfletuar djathtas apo majtas gabiminsht ndërsa shfletoni Përshtypjet tuaja?

Zgjidhja:

dua.com siç e kemi përmendur ka shumë veçori si aplikacion. Një tjetër veçori që përdoret së tepërmi është Zhbëj (Undo)

Zhbëj përdoret gjatë shfletimit. Nëse shfletoni gabimisht djathtas ose majtas një profil, mjafton të clikoni tek simboli i Zhbëj në kartën tuaj dhe veprmi i kryer gabimisht zhbëhet.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.