Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si funksionojnë Video & Audio thirrjet në dua.com?

Përditësuar më së fundi: February 28, 2022

Si funksionojnë Video & Audio thirrjet në dua.com?

Video & Audio thirrjet janë risia e dua.com në përditësimin tonë më të fundit. Ja çfarë duhet të dini për to:

  • Që një thirrje të nis, lejet për video & thirrjet telefonike duhet të bëhen para fillimit të telefonatës.

  • Për të bërë një audio / video thirrje duhet të jesh i Përputhur me personin tjeter.

  • Që video-thirrja të realizohet, të dy duhet të jeni të Verifikuar.

  • Audio / video thirrja realizohet vetem nese personi qe po thërrisni të jep lejen e thirrjes, nëse jo thirrja shkëputet.

Nëse të dy si përdorues jeni Freemium, kohëzgjatja e video / audio thirrjes është 1 minutë.

  • Pasi të kaloni minutën, thirrja do të përfundojë

  • Për çdo Përputhje ke 1 minutë në dispozicion, si përdorues Freemium,

  • Nëse përdoruesi i thirrjes është Freemium, audio&video thirrja ndërpritet pas 1 minute

🌟Nëse përdoruesi i thirrjes është Premium, atëhere audio & video thirrja është palimit.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.