Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si funksionon të dërguarit mesazhe në dua?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si funksionon të dërguarit mesazhe në dua?

Përputhja është një rrugë me dy drejtime. Para se një bisedë të nisi, të dy përdoruesit duhet të kenë lëvizur në të djathtë për të krijuar një Përputhje. Megjithatë, edhe nëse s’jeni të Përputhur keni mundësinë se si të dërgoni mesazhe drejt dikujt që ju pëlqen vërtet.

Mënyra se si mund ta bëni këtë është duke blerë abonimin Premium e cila jep disa shërbime pa limit ku përfshihen edhe InstaChat.

  • InstaChat janë mesazhe direkte që ia dërgon dikujt që të pëlqen edhe pse nuk je Përputhur me të.
  • Personi që i ke dërguar InstaChat ka kohë 72 orë për t’u përgjigjur.
  • Nëse ky person nuk të kthen përgjigje Instachat fshihet për të dyja palët.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.