Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si i trajtoni të dhënat e përdoruesit?

Përditësuar më së fundi: September 8, 2021

Si i trajtoni të dhënat e përdoruesit?

Të gjitha të dhënat e përdoruesit trajtohen me standardet më të larta të mbrojtjes se privatësisë.

Ne kemi miratuar të gjitha rregulloret e privatësisë së të dhënave dhe kemi angazhuar kompanitë vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë kibernetike për të testuar infrastrukturën tonë.

Për më tepër, ne po zbatojmë ISO/IEC 27001 Menaxhimi i Sigurisë së Informacionit për të siguruar standardet më të larta.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.