Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si mund ta fshijë një fotografi nga profili im në dua.com?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si mund ta fshijë një fotografi nga profili im në dua.com?

Nëse dëshironi ta fshini një nga fotografitë e vendosura në dua.com , këtë mund ta bëni me lehtësi.

  1. Hapni aplikacionin
  2. Klikoni mbi ikonën e kamerës që është sipër
  3. Mbi secilën foto që keni vendosur shihni një “X” të kuq
  4. Klikoni në “X” e fotos që doni ta fshini dhe klikoni delete/fshij

P.S

dua.com nuk lejon profile pa fotografi. Nëse keni vetëm një fotografi të publikuar aplikacioni nuk ju lejon ta fshini. Së pari duhet të shtoni një fotografi.


A ju duket e dobishme kjo?



Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.