Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si mund ta ndryshoj gjininë ose emrin tim në dua.com?

Përditësuar më së fundi: September 9, 2021

Si mund ta ndryshoj gjininë ose emrin tim në dua.com?

dua.com është një aplikacion që i jep një rëndësi të vecantë krijimit të profileve korrekte në dua. Për të shmangur rastet kur përdoruesit mund të keqpërdorin ndryshimin e gjinisë ose emrit në profilin e tyre, dua e ka bllokuar këtë funksion.

Në të ardhmen synojmë të bëjmë përmirësime. Deri atëhere, mënyra më e mirë për të korigjuar emrin, gjininë apo edhe datëlindjen që mund të jetë krijuar gabimisht në fillim është duke i shkruar ekipit të suportit.

  • Dërgoni një email me kërkesë ndryshimin e gjinisë, emrit apo ditëlindjes tek support@dua.com dhe pas disa pyetjeve rutinë ekipi jonë do bëj ndryshimin manual, i cili ndodh menjëhere.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.