Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si mund ta ndryshoj vendndodhjen time në dua.com?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si mund ta ndryshoj vendndodhjen time në dua.com?

dua.com ka një nga veçoritë më të veçanta krahasuar me aplikacionet e tjera të takimeve online. Kjo veçori quhet Fluturo në një vendndodhje të re me anë të cilës një përdorues mund të fluturojë llogarinë e tij kudo që ai do.

Udhëzime:

  1. Futuni tek llogaria juaj në dua
  2. Klikoni tek Filtrat (Filter)
  3. Klikoni tek Vendndodhja dhe zgjidhni vendndodhjen aktuale ose një tjetër
  4. Nëse doni një vendndodhje tjetër klikoni tek Fluturo në një Vendndodhje të Re
    1. Zgjidhni çdo vend të botës që dëshironi të fluturoni llogarinë tuaj
    2. Përputhuni me personat që tashmë dalin në rrezen tuaj të kërkimit në vendndodhjen e re


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.