Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si mund ta përdor Video Chat-in në dua?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si mund ta përdor Video Chat-in në dua?

Biseda me Video Chat është një mënyrë e shkëlqyer për të njohur dikë më mirë para se ta takoni personalisht.

Kriteret që duhen plotësuar para se të nisni në Video Chat:

  • Të dy profilet duhet të jeni të Pëputhur me njëri -tjetrin.
  • Të dy profilet duhet të jenë të Verifikuar, pra të pajisur me bexhin 2.0
  • Si përdorues, për të filluar një thirrje, duhet të lejoni thirrjet telefonike ose video para fillimit të thirrjes.
  • Duhet t’i jepni akses për përdorimin e mikrofonit dhe kamerës në telefonin tuaj.
  • Për të filluar Video Chat-in me një nga Përputhjet e tua, kliko mbi ikonën e videokamerës në ekranin e bisedës.
  • Përputhja juaj do ta shohë që po e telefononi dhe mund ta pranojë ose refuzojë.
  • Mos u shqetëso nëse ata humbasin thirrjen tuaj. Ne do t’ia bëjmë të ditur se ju keni telefonuar me një njoftim kështu që është e lehtë për ta t’ju marin mbrapsht.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.