Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si mund ta raportojë një profil në dua.com?

Përditësuar më së fundi: February 28, 2022

Si mund ta raportojë një profil në dua.com?

Nëse në dua-app shihni një profil që për arsye të ndryshme nuk ju duket në rregull, ju mund ta raportoni atë.

Ja si bëhet një raportim:

  1. Klikoni në emrin e personit që doni ta raportoni
  2. Klikoni në tri pikat që shihni në anën e djathtë të ekranit
  3. Aty ju shfaqet lista me opsionet se pse po e raportoni atë profil
  4. Klikoni arsyjen tuaj, p.sh fake profile/profil falso
  5. Nëse keni qenë të përputhur me personin të cilin po e raportoni atëhere pas raportimit ju çpërputheni automatikisht
  6. Ekipi i dua.com i shqyrton të gjitha raportimet e bëra


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.