Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si mund të shtoj informacione të reja të profesionit ose arsimit në profilin tim?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si mund të shtoj informacione të reja të profesionit ose arsimit në profilin tim?

Aplikacioni dua.com të jep mundësinë që në profil të japësh disa të dhëna tek pjesa e biografisë. Aty përfshihen titulli i punës, edukimi, veprimtaritë tuaja, gjuhët që flisni si dhe përshkrimin për vete.

Për të shtuar informacione të reja të punës ose arsimit në aplikacion, thjesht ndiqni këto hapa të thjeshtë:

  1. Hapni profilin në dua-app dhe klikoni tek Edito (Edit)
  2. Zgjidhni seksionin që dëshironi të përditësoni.
  3. Mund të zgjidhni të futni një profesion dhe arsim të personalizuar ose të zgjidhni nga lista jonë e ‘Profesioneve të përgjithshme’.
  4. Zgjidhni një nga punët ose shkollat e listuara për t’u shfaqur në profilin tuaj.
  5. Nëse ndryshoni punë në çdo moment, ose dëshironi ta ndryshoni këtë informacion për ndonjë arsye tjetër, ndiqni këto hapa përsëri.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.