Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si ta fshi profilin dhe gjithë të dhënat e mia nga dua?

Përditësuar më së fundi: September 20, 2021

Si ta fshi profilin dhe gjithë të dhënat e mia nga dua?

Na vjen keq që dëshiron ta fshish profilin tënd në dua.com! Në platformën që bashkon shqiptarët je gjithmonë i/e mirëpritur!

Ja hapat që duhet të ndiqni për t’a fshirë llogarinë e dua app:

  1. Hapni profilin tuaj
  2. Klikoni tek Settings / Cilësimet
  3. Klikoni në Account Settings/ Cilësimet e llogarisë
  4. Në seksionin “Delete Account / Fshi llogarinë”, kliko në “Delete my account premanently / Fshi llogarinë time përgjithmonë”
  5. Zgjidhni një arsye pse po e fshini llogarinë dhe klikoni në “Done / U krye”
  6. Klikoni “Delete / U fshi”

Të presim të rikthehesh në mesin tonë së shpejti!


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.