Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si ta ndërroj emrin tim në dua.com?

Përditësuar më së fundi: February 16, 2022

Si ta ndërroj emrin tim në dua.com?

Nëse dëshironi ta ndërroni apo korigjon emrin tuaj në dua.com atëherë hapat janë të thjeshtë:

  1. Hapeni llogarinë tuaj dhe kiloni tek Cilësimet
  2. Pastaj shkoni tek Account settings
  3. Klikoni tek emri juaj dhe ju hapet faqja për ndryshimin e tij
  4. Shkruajeni emrin e ri
  5. Klikoni shigjetën e kuqe djathtas poshtë dhe përfundoni.

 Vëmendje: Ju mund ta ndryshoni emrin tuaj vetëm njëherë në 6 muaj.


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.