Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si të raportoj një defekt (bug) ose dobësi të sigurisë?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si të raportoj një defekt (bug) ose dobësi të sigurisë?

Për momentin mënyra e vetme e raportimit të një defekti në aplikacion apo dobësie që vëreni është duke na shkruar një email tek support@dua.com

Në varësi të defektit që vëreni na dërgoni:

  1. Një screenshot me problemin e ndodhur
  2. Një video record në momentin që kryeni një veprim në aplikacion dhe vëreni ngecje
  3. Një emërtim të shkurtër të problemit


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.