Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Si të shtojë fotografi në profilin tim në dua.com?

Përditësuar më së fundi: September 10, 2021

Si të shtojë fotografi në profilin tim në dua.com?

Në profilin tuaj në dua.com ju mund të vendosni tri fotografi nëse jeni përdorues i rregullt, kurse nëse jeni premium atëhere mund të vendosni gjashtë fotografi.

Hapat janë të thjeshtë:

  1. Hapni aplikacionin
  2. Sipër emrit tuaj keni ikonën e kamerës
  3. Klikoni aty dhe zgjedhni foton që doni të shtoni
  4. Klikoni done/përfundo


A ju duket e dobishme kjo?Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.